Vol278嫩模允儿Claire眼镜OL秘书装性感内衣配无内肉丝诱惑写真76P允儿Claire画语界

Vol278嫩模允儿Claire眼镜OL秘书装性感内衣配无内肉丝诱惑写真76P允儿Claire画语界

又云∶治诸卒肿风掣痛方∶末芥子,温汤和涂纸上以贴,燥复易,不堪其痛,热者小涂破鸡子搅令其黄白涂肿上,燥复涂,大良。 用薏苡一升,咀,淳苦酒三升,煮得一升,适寒温一服,有脓血当吐之。

又方∶切生姜,若干姜切半升,以水二升,煮得一升,去滓,顿服之。适寒温,分为再服。

其成痈,久寒化为热,热盛则肉腐烂为脓也。时行后禁饮酒、食生鱼肉,令泄利,难治。

《淮南子》作“KT”。 南方人名为,着毒得着浓肉处皆即割去之,亦烧铁令赤,烁上令焦如炭,亦灸黯疮上百壮为佳。

又方∶杏仁三分,熬,桂二分。又方∶乌贼鱼骨,蒲黄分等末,敷舌上。

注云∶痤痈之类,然小也,俗谓之疖子。 针其足大拇指爪甲下,入小许即止。

Leave a Reply