VOL037童颜巨乳模特月音瞳写真41P月音瞳蜜桃社

VOL037童颜巨乳模特月音瞳写真41P月音瞳蜜桃社

鳖甲、干漆,攻坚削积之品也,所以治精血之留结。用滑石、通草、竹叶淡而渗之,以竭其湿。

驴尿辛膻,可使开郁,然为浊阴之所降,则可以济火矣。服食家用之,亦欲其松其身而千其年尔。

 噫!平时失于将理,至于临产艰难,频以杂药催之,皆惑也。失而不治,虽有股肱,弗能用矣。

 下者举之,故用升麻。东垣云∶张济氏病翳六年,以至遮蔽瞳仁,视物有云风之象,因用此药而效。

乃半夏则燥湿以制痰,陈皮则利气以行痰耳。明于精寒不嗣,昧于血燥不胎,非良手也。

盖肾主二便,病故黑溏而失其常也。 诸痒属虚,虚者可补,故用当归、黄大补其气血。

Leave a Reply